Kletne etaže bodo primarno namenjene parkiranju vozil in koles ter zagotavljanju površin za shrambe in tehnične prostore. Stavba obsega 4 kletne etaže. V prvi kleti so parkirna mesta namenjena javnemu parkiranju, medtem ko je druga, tretja in četrta klet namenjena parkirnim mestom in shrambam za lastnike stanovanj in poslovnih prostorov.

Dostop z avtomobili bo do vseh kletnih etaž omogočen preko uvozno-izvoznih klančin. Kletne etaže se bodo ponašale s širokimi dovoznimi klančinami. Uvoz/izvoz bo opremljen z dvižnimi vrati z urejenim odpiranjem na sistem branja tablic in/ali abonentih kartic.

Do kletnih etaž bo omogočen peš dostop preko dveh požarnih stopnišč, ob južnem požarnem stopnišču pa bo umeščeno dvigalo za kolesarje. Požarno stopnišče na severnem delu objekta bo opremljeno z gasilskim dvigalom za prevoz oseb med etažami K4-K1, P ter večjim osebnim dvigalom za uporabnike trgovine med etažami K1 in P.

Predvidena je kontrola pristopa med javnim in zasebnim delom kletnih etaž, kot tudi video nadzor.

KOLESARNICE
TEHNIČNI PROSTORI
SHRAMBE
ODPADKI
SKLADIŠČNI PROSTORI ZA POSLOVNE PROSTORE
Klet 1
Klet 2
Klet 3
Klet 4