Enosobno stanovanje s št. 021, z začasno oznako št. S112, 36,21m2

Enosobno stanovanje št. 019, z začasno št. J113, 36,21m2

Enosobno stanovanje št. 008, z začasno oznako J12, 36,21m2